I Saw you hitchhiking Quotes

If I saw you hitchhiking